İngiltere ve Avrupa Birliği İlişkiler


Eklenme Tarihi: 2019-07-06 04:41:27

İngiltere vizesi ile Birleşik Krallıkta yaşayanların da anlayacağı üzere İngiltere Avrupa Birliğinde olsa da diğer Avrupa Birliği ülkelerinden çok farklıdır.

Türkiye’den İngiltere turist/ziyaretçi vizesi ile İngiltere’ye gelenlerin de gelir gelmez fark edeceği üzere, İngiltere’de trafiğin soldan akması ve para birimlerinin hala sterlin olması, İngiltere’nin teoride Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen pratikte hala kendi kurallarını uyguladığını göstermektedir.

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde benimsediği yaklaşım, diğer önemli AB ülkelerinden farklıdır. İngiltere, AB’yi bir süper devlet yaparak ulusal devletin gücü ve yetkisini küçültmek yerine, güçlenen Avrupa Birliği  ile birlikte daha etkin bir devlet olarak ulusal konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, AB’nin genişleme sürecine ve güçlenme olgusuna destek verirken, Euro’ya geçiş, Avrupa Birliği Anayasası, Avrupa Birliği Bütçesi gibi konularda dikkatli davranmaktadır. İngiltere’nin AB Para Birliği’ne katılımı ile ilgili son değerlendirme 2003 yılında yapılmış ancak, bu değerlendirmede, yapılan testlerin İngiltere’nin Euro’ya geçişini destekleyecek sonuçları ortaya koymadığı görülmüştür. İngiltere, AB’nin genişleme sürecine ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermektedir. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin başlatılma kararı İngiltere’nin AB dönem başkanlığı sırasında alınmıştır. İngiltere, AB’nin Afrika stratejisinin karara bağlanmasında etkili olmuştur. DTÖ’de devam eden çok taraflı müzakerelerde, AB’nin daha fazla serbestleşmeden yana bir yaklaşım sergilemesinde İngiltere’nin payı büyüktür. İngiltere küresel ekonomiyi ilgilendiren çevre konularında, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi; doğal, temiz, çevre korunmasına duyarlı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması; Kyoto Protokolu’nün daha geniş ve etkin bir çerçevede uygulamaya konulması; küresel yoksullukla mücadele konusunda gelişmiş ülkelerin işbirliği yapmalarından yana bir yaklaşım benimsemiştir.

Son yıllarda bilindiği gibi İngiltere’de Avrupa Birliği referandumu söz konusudur. Başbakan David Cameron’un da çabaları ile, İngiltere’de yakın bir zamanda Avrupa Birliği referandumu gerçekleşecek ve eğer İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkarsa AB vatandaşları da İngiltere’ye gelmek için İngiltere vizesi başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.

Her çeşit İngiltere vizesi ve İngiltere ile ilgili her konuda profesyonel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız lütfen İngiltere vizesi başvuru hattı üzerinden uzman ve tecrübeli danışmanlarla iletişime geçiniz.

"İngiltere ve Avrupa Birliği İlişkiler" sayfası 2533 defa okundu